Shirtjebedrukken.nl – Privacy Policy:

Shirtjebedrukken.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op de website en/of bij de diensten van Shirtjebedrukken allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Door de website en/of de diensten van Shirtjebedrukken te gebruiken, gaat u akkoord met de privacyverklaring van Shirtjebedrukken. Als u vragen heeft over ons privacy beleid of u wilt weten wat we precies van u nog bijhouden, neem dan met ons contact via ons contactformulier.

Contactformulier

Met het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw (bedrijfs)naam, telefoonnummer (dit is optioneel) en uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en voor een maximum duur van 6 maanden nadien. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Uw persoonsgegevens

Bij het afnemen van onze dienst dient u uw NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer te verstrekken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een account aan te maken en in te loggen. U moet daarbij dan uw e-mailadres en het door uw gekozen wachtwoord opgeven. Dit doen wij op basis van uw toestemming en om uitvoering te geven aan de dienst.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Deconetwork. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Deconetwork heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Deconetwork is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Deconetwork behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Deconetwork houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw NAW-gegevens met PostNL en Sendcloud delen. PostNL en Sendcloud gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL en Sendcloud onderaannemers inschakelt, stellen PostNL en Sendcloud uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en logistiek

Voor onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Shirtjebedrukken.nl Wij delen uw NAW-gegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, Shirtjebedrukken.nl heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Shirtjebedrukken.nl is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Shirtjebedrukken.nl gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. Met bedrijven die uw gegevens eventueel verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Shirtjebedrukken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik website

We houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar deze worden te allen tijde anoniem gehouden.

Cookies

Onze dienst gebruikt cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de website wordt gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze dienst zouden dan mogelijk niet goed meer kunnen werken.

Beveiliging

De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Shirtjebedrukken.nl | Verrijn Stuartweg 11-C | 1112AW Diemen | hallo@shirtjebedrukken.nl